tunnista_mikrovaikuttajat

Twitter-verkostoanalyysi

Visualisoimme ja teemme asiantuntevan analyysin, minkälaisissa Twitterin verkostoissa asiantuntijanne tai johtonne toimii.

 • Twitter-verkostoanalyysin avulla saatte kartan, jonka avulla voidaan arvioida nykysijainti ja ennakoida tulevia suuntia.
 • Analyysi on teille helppo toteuttaa: se vaatii vain lyhyen suunnittelupalaverin ja tunnin purkupalaverin.
 • Tulokset saatte jopa viikossa.

Vaikuta tehokkaammin

Twitter on yhteiskunnallisen keskustelun ja vaikuttamisen moottori, jossa toimiminen vaatii hyvää pelisilmä ja suunnittelua. Tiedätkö missä keskusteluissa teidän asiantuntijat tai johto vaikuttavat vai ovatko he muodostaneet oman kuplansa? Ketkä näissä keskusteluissa ovat vaikuttajia? Entä miten näkyvä oma organisaationne tai brändinne on?

palvelu sisältää

 • Sosiaalisten verkostojen analyysiin perustuva karttakuva keskustelusta
 • Sosiaalisten ryhmien tunnistaminen, paikantaminen ja analyysi
 • Suosituimmat käyttäjätilit keskusteluissa
 • Vaikuttavimmat käyttäjätilit keskusteluissa
 • Käytetyimmät aihepiiritunnisteet (hashtag) ja niiden analyysi
 • Teidän oma vaikuttavuus ja asema koko keskustelussa
 • Tulosten purku asiantuntijoiden kanssa etätapaamisessa (1 h)

Meistä sanottua

 • Lastenklinikoiden Kummien sosiaalisen median yleisön segmentointi auttoi markkinoinnin kohdentamisessa.

  "Segmentointi auttoi meitä tavoittamaan uusia Kummeista kiinnostuneita ja potentiaalisesti kiinnostuneita ihmisiä."

  Matti Valli, Viestintä- ja markkinointipäällikkö Lastenklinikoiden Kummit ry
 • Asiakkuustalo Fundament auttoi verkostoanalyysin avulla asiakastaan tunnistamaan uuden, kartoittamattoman markkina-alueen sekä löytämään tärkeitä b-to-b-vaikuttajia.

  ”Oli aivan toisenlaista käydä asiakkaan kanssa keskustelu markkinoinnin investoinneista, kun kykenimme analyysin avulla osoittamaan, että asiantuntijakeskustelu oli todella olemassa ja meillä mahdollisuus päästä vaikuttavalla tavalla mukaan siihen.”

  Minna Lenander Strategi, Asiakkuustalo Fundament
 • Yara International kartoitti verkostoanalyysin avulla strategisesti tärkeää keskustelumaastoa. Analyysi auttoi osoittamaan oman toiminnan vaikuttavuuden sosiaalisessa mediassa sekä organisaatiota ymmärtämään entistä paremmin uusia toimintaympäristöjä.

  ”Analyysi oli todella helppo ostaa ja saimme paljon hyödynnettävää budjettia rikkomatta.”

  Lauri Heimala Marketing Manager, Yara International
 • Maa- ja metsätalousministeriössä haluttiin lisätä ymmärrystä hankkeen kohderyhmistä ja terävöittää viestinnän sisältöjä osana maaseutuohjelman viestintää.

  ”Analyysin avulla saimme varmistuksen siitä, että tavoitamme kohderyhmämme, mutta opimme myös laajentamaan näkökulmaamme uusien kohderyhmien tavoittamiseksi.”

  Annukka Lyra Senior Specialist, Maa- ja metsätalousministeriö
 • ”Rauhallinen ja selkeä kouluttaja, jonka esimerkit ja tehtävät olivat hyviä ja konkreettisia. Valmennus auttoi meitä yksikössä eteenpäin sosiaalisen median suunnittelun ja tekemisen kanssa.”

  Mirella Lähteenmäki Head of Corporate Relations, Aalto University.

Kirjoita hakusi ja paina Enter.