Sosiaalisten verkostojen analyysi laajenee LinkedIn-kanavaan

Organisaatiolle läsnäolo sosiaalisen median kanavissa on strategisesti tärkeää. Läsnäololla eri kanavissa voidaan edistää myyntiä, palvella asiakkaita tai kansalaisia, jakaa asiantuntemusta tai hoitaa kriisiviestintää. Onnistunut läsnäolo tekee organisaatiosta mielipidevaikuttajan omalla alueellaan.

Sosiaalinen media näyttäytyy käyttäjille tyypillisesti silmien edessä vilisevänä aikajanana, eli syötteenä, johon uusia postauksia ilmaantuu algoritmin valitsemassa järjestyksessä. Onnistunut sosiaalisen median strategia edellyttää kuitenkin kokonaiskuvaa.

Verkostoanalyysillä pohja strategiaan

Sosiaalisten verkostojen analysointi somekanavissa on suosittu tapa laajentaa omaa kuvakulmaa somekanavien johtamiseen ”syötteestä” lintuperspektiiviin. Olemme toteuttaneet satoja verkostoanalyysejä viime vuosien aikana Twitter-kanavasta.

Twitter on keskeinen vaikuttamisen moottori useille organisaatiolle. Läsnäoloa siellä auttaa perusteellinen näkymä toimintaympäristöön, eli niihin sosiaalisiin verkostoihin ja keskusteluihin, joiden osana organisaatio ja sen asiantuntijat haluavat olla. Verkostoanalyysi tekee näkyväksi sosiaaliset ryhmittymät ja paljastaa ”piiloiset vaikuttajat”, joista emme ole edes kuulleet, mutta joilla on laaja oma yleisö somekanavissa.

LindkedIn – merkitys kasvaa

Tähän asti Twitter on ollut monille organisaatiolle yksi keskeisimpiä kanavia olla esillä sosiaalisessa mediassa – erityisesti asiantuntijoiden ja johdon läsnäolon kautta. Nyt myös LinkedIn on kuitenkin kasvattanut merkitystään suomalaisessa sosiaalisen median kentässä: yhä useampia ammatillisia keskusteluja käydään nyt LInkedIn-kanavassa, ja monen organisaation asiakkaat ja työntekijät ovat siellä jo valmiiksi läsnä.

Siksi myös LinkedIn-kanavan haltuunottoa varten kannattaa rakentaa oma, dataan pohjautuva näkemys ja suunnitelma. Nyt suosittu Verkostoanalyysimme on saatavissa myös LinkedIn-kanavasta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Start typing and press Enter to search