Heikot signaalit -ennakointianalyysi ja työpaja

Teemme tekoälyavusteisen analyysin toimintaympäristönne hiljaisista signaaleista.

 • Heikot signaalit -ennakointianalyysi ja työpaja mahdollistavat toimintaympäristön hiljaisten signaalien tunnistamisen ennen kuin ne muuttuvat vahvoiksi signaaleiksi.
 • Analyysi pohjautuu tuhansiin lähteisiin ja tekoälyavusteisiin menetelmiimme.
 • Tulokset saatte ennakointiraporttina ja työpajan tuotoksina.

Mitä teemme?

Palvelumme koostuu kolmesta askeleesta:

 1. Määrittelemme kiinnostuksen kohteena olevan keskustelun ja louhimme dataa tuhansista eri lähteistä aihetta koskien. Näin saamme kiinni ilmiöstä ja sitä koskevista tämänhetkisistä keskusteluaiheista.
 2. Erottelemme datasta tekoälyn ja muiden menetelmien avulla heikot ja vahvat signaalit.
 3. Tuotamme dataan pohjautuvan näkemyksemme signaalien merkityksestä. Paras hyöty saadaan kun viimeinen vaihe viimeistellään yhdessä asiakkaan kanssa purkutyöpajassa, jossa signaaleista tunnistetaan organisaationne kannalta merkittävimmät ja luodaan niiden pohjalta jatkoaskeleet.

Heikot signaalit ja trendien ennakointi

Tulevaisuuden ennakointi tarkasti on hankalaa. Nykyaika on täynnä yllättäviä muutoksia ja odottamattomia kehityskulkuja. Ei voida olettaa, että toiminta jatkuu ennallaan, vaan jokaisen on varauduttava ennakoiden tulevaisuuteen. Ratkaisuna tulevaisuuden johtamiseen ovat heikot signaalit. Heikko signaali auttaa tunnistamaan mahdollisia kehityskulkuja, joista voi kasvaa isoja trendejä.

Toimintaympäristömme nopeimmat muutokset eivät tapahdu lainsäädännössä tai yhteiskunnan rakenteissa vaan mielikuvissa ja narratiiveissa. Oikealla datalla ja menetelmillä näistä muutoksista ja mahdollisista kehityskuluista saadaan kiinni jo siinä vaiheessa kun ne ovat vain heikkoja signaaleja.

Meistä sanottua

 • Lastenklinikoiden Kummien sosiaalisen median yleisön segmentointi auttoi markkinoinnin kohdentamisessa.

  "Segmentointi auttoi meitä tavoittamaan uusia Kummeista kiinnostuneita ja potentiaalisesti kiinnostuneita ihmisiä."

  Matti Valli, Viestintä- ja markkinointipäällikkö Lastenklinikoiden Kummit ry
 • Asiakkuustalo Fundament auttoi verkostoanalyysin avulla asiakastaan tunnistamaan uuden, kartoittamattoman markkina-alueen sekä löytämään tärkeitä b-to-b-vaikuttajia.

  ”Oli aivan toisenlaista käydä asiakkaan kanssa keskustelu markkinoinnin investoinneista, kun kykenimme analyysin avulla osoittamaan, että asiantuntijakeskustelu oli todella olemassa ja meillä mahdollisuus päästä vaikuttavalla tavalla mukaan siihen.”

  Minna Lenander Strategi, Asiakkuustalo Fundament
 • Yara International kartoitti verkostoanalyysin avulla strategisesti tärkeää keskustelumaastoa. Analyysi auttoi osoittamaan oman toiminnan vaikuttavuuden sosiaalisessa mediassa sekä organisaatiota ymmärtämään entistä paremmin uusia toimintaympäristöjä.

  ”Analyysi oli todella helppo ostaa ja saimme paljon hyödynnettävää budjettia rikkomatta.”

  Lauri Heimala Marketing Manager, Yara International
 • Maa- ja metsätalousministeriössä haluttiin lisätä ymmärrystä hankkeen kohderyhmistä ja terävöittää viestinnän sisältöjä osana maaseutuohjelman viestintää.

  ”Analyysin avulla saimme varmistuksen siitä, että tavoitamme kohderyhmämme, mutta opimme myös laajentamaan näkökulmaamme uusien kohderyhmien tavoittamiseksi.”

  Annukka Lyra Senior Specialist, Maa- ja metsätalousministeriö
 • ”Rauhallinen ja selkeä kouluttaja, jonka esimerkit ja tehtävät olivat hyviä ja konkreettisia. Valmennus auttoi meitä yksikössä eteenpäin sosiaalisen median suunnittelun ja tekemisen kanssa.”

  Mirella Lähteenmäki Head of Corporate Relations, Aalto University.
 • ”Optifluence auttoi meitä seuraamaan Twitter-kampanjaamme ja toi esiin muutokset keskusteluiden teemoissa ja niiden näkyvyydessä. Lisäksi analyysi osoitti, miten pystyimme vaikuttamaan päivän agendaan ja saamaan eri ryhmittymiä liikkeelle.”

  Ulla Ala-Ketola Viestintäasiantuntija, Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Optifluence toteutti valtionhallinnon ilmastoviestintää koordinoivalle ilmastoviestinnän ohjausryhmälle (ILVO) Twitter- ja keskustelupalstojen analyysin ilmastokeskustelusta Suomessa.

  ”Optifluencen analyysi antoi kokonaisvaltaisen tilannekuvan ilmastokeskustelusta Suomessa. Analyysi paljasti kiinnostavia yksityiskohtia, kuten vaikuttavimmat keskustelijat, ryhmän jäsenten omat positiot keskustelussa ja eri toimijoita yhdistävät keskustelunaiheet.”

  Kaisa Ryynänen viestintäasiantuntija, ympäristöministeriö (ILVOn pj. 2020–2021)
 • Sisäministeriössä haluttiin tutkia koronapandemiaan liittyvää keskustelua sosiaalisen median kanavissa.

  ”Pystyimme osoittamaan puolueettomasti toimintamme vaikuttavuuden Virtuaalivappu-kampanjassa. Yhteistyömme Optifluencen kanssa on ollut pitkäkestoista ja auttanut suuresti tilannekuvan ja -ymmärryksen muodostamisessa.”

  Eriikka Koistinen sisäministeriön viestintäjohtaja

Start typing and press Enter to search